Selectie en voorwaarden voor cliënten om in aanmerking te komen voor ondersteuning van Dierenvoedselbank Almelo.

U kunt in aanmerking komen voor ondersteuning van Dierenvoedselbank Almelo indien:

1) U al ondersteuning krijgt van de Voedselbank Almelo.

of

2) een aanvraag of verwijzing heeft van Almelo Doet Mee.

en


3) U woont in de Gemeente Almelo.


Regels en voorwaarden van Dierenvoedselbank Almelo:

*Na het invullen van het aanvraagformulier dient u alle eventueel gevraagde formulieren die op het aanmelding formulier staan  terug te sturen naar Dierenvoedselbank Almelo om de aanvraag in te dienen. Zonder volledig ingevuld formulier en eventueel gevraagde stukken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Voor alle eventuele documenten geld dat deze niet verlopen zijn.

*Alleen met een geldige Dierenzorgpas DVA (DierenVoedselbankAlmelo) heeft men toegang tot de Dierenvoedselbank Almelo. Deze Dierenzorgpas DVA ontvangt u na goedkeuring van uw aanvraag.

*Met een geldige Dierenzorgpas DVA kunt u ook gebruik maken van de korting die wordt gegeven door Dierenarts Herman ter Keurs te Almelo. Toepassing van deze korting is de verantwoordelijkheid van en alleen voorbehouden aan deze Dierenarts.De Dierenvoedselbank Almelo is hier geen onderdeel van..

*Dierenvoedselbank Almelo verwacht van de cliënten open en eerlijkheid, de cliënten  hebben een eigen verantwoording voor eventuele afmelding of andere veranderingen in de persoonlijke situatie.

*Nadat de cliënt zich heeft aangemeld en vervolgens niets meer laat horen in een tijdsbestek van 1 week na aanmelding, wordt de aanvraag ongeldig verklaard.

*De eerste keer dient de cliënt zelf de voeding op te komen halen, dit om te controleren of de juiste persoon de aanvraag heeft gedaan en een persoonlijk gesprek te voeren.

*De vorm van ondersteuning heeft als eerste prioriteit voedsel,droogvoer.

* Het geven van ondersteuning is afhankelijk van de middelen die aan de Dierenvoedselbank Almelo beschikbaar zijn gesteld en houd geen enkele vorm van verplichting in.

*Dierenvoedselbank Almelo is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het uitgegeven van het  huisdieren voer.

*Wanneer u voer of andere verkregen benodigdheden van Dierenvoedselbank Almelo niet gebruikt (om welke reden dan ook)dan bent u verplicht het weer in te leveren. Deze benodigdheden mogen in ieder geval niet worden verkocht, geruild of weggegeven worden. Overtredding van deze regel leidt automatisch tot het vervallen van de Dierenzorgpas DVA.

*Cliënten krijgen, afhankelijk van de beschikbaarheid, voor maximaal 1 huisdier voer ter ondersteuning mee. Dierenvoedselbank Almelo streeft er naar om minimaal 1 x per maand (vooralsnog op de 1e woensdag van de maand) dit voer uit te delen.

* De voeding mag door iemand anders opgehaald worden, mits in overleg en met goedkeuring van de Dierenvoedselbank Almelo. Ook dit wordt minimaal 1 dag van te voren aan de Dierenvoedselbank Almelo voorgelegd.

* De cliënt wordt uitgeschreven indien men zonder opgaaf van redenen niet komt op dagen en is vanaf dat tijdstip ook niet meer welkom.Dit geldt ook indien men zich te laat afmeldt. Afmelden dient minimaal 24 uur met een geldige reden via email of sms plaats te vinden.

*De cliënten worden gevraagd hoeveel huisdieren men heeft, dit wordt genoteerd. Deze huisdieren dienen gechipt te zijn en te zijn ingeschreven in een erkende databank voor huisdieren.

*De Dierenzorgpas DVA dient ter ondersteuning van cliënten die samen met hun huisdier in een financieel krappe situatie zijn beland en niet als stimulans om alsnog een huisdier aan te schaffen. De cliënten worden dan ook ten strengste afgeraden om in de situatie waarin ze ondersteuning voor hun huisdier(en) krijgen nog meerdere huisdieren aan te schaffen.Wordt deze regel genegeerd dan stopt per direct de ondersteuning voor deze cliënten en is de verstrekte Dierenzorgpas DVA niet meer geldig.

* De cliënt is verplicht om elke wijziging in de situatie door te geven aan Dierenvoedselbank Almelo. Dit geldt zowel voor verandering in de aanwezigheid van huisdieren als verbetering van de financiële situatie.

*Om de 6 maanden na aanmelding controleert de Dierenvoedselbank Almelo de situatie bij de cliënten om eventuele verdere ondersteuning vast te stellen.

*Bij overtreding van een van de hierboven beschreven regels door cliënt stopt per direct de ondersteuning en vervalt de geldigheid van de verstrekte Dierenzorgpas DVA.

*Deze regels zijn opgesteld om misbruik proberen te voorkomen en cliënten in echte financiële nood te kunnen helpen.

*Wanneer uw aanvraag goedgekeurd is dient u zich bij  uw eerste bezoek te legitimeren.

*U kunt de Dierenvoedselbank Almelo alleen bezoeken met een geldige Dierenzorgpas DVA.

Alleen het bestuur van Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West is bevoegd van dit regelement af te wijken.

Het bestuur van de Dieren- Ambulance & Taxi Twente West is tevens bevoegd in voorkomende gevallen en zonder dat enige opgaaf van redenen vereist is de Dierenzorgpas DVA van een cliënt in te trekken.

naar websitenaar websitenaar website