DONATEUR MACHTIGING

Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West

Let op: bij invullen gebruik de muis of de "Tab"-toets en klik op knop "Verstuur de machtiging" voor verzending.

Graag alle gegevens invullen

DONATIE BEDRAG

per maand (minimaal € 2,50)

....OF

eenmalig

Persoonlijke gegevens  
Hr / Mw
Voorletters
Achternaam
Adres + huisnummer
Postcode
Woonplaats

Land

Geboortedatum (00-00-0000)

Email adres

   
Betaalwijze IBAN rekeningnummer
ik machtig hierbij de Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West het bedrag maandelijks van mijn bankrekening af te schrijven.

Door deze SEPA machtiging hierboven aan te kruisen en te versturen, geeft u toestemming aan de Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West  voor het sturen van een maandelijkse of eenmalige incasso-opdracht naar uw bank om het hierboven aangegeven bedrag af te schrijven van uw rekening. De Stichting incasseert aan het einde van elke maand. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de afschrijving, vraag dan binnen 8 weken na afschrijving het bedrag terug via uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant ID: NL2722265518446 (Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West).

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of wilt u de machtiging intrekken email ons dan op info@dierenambulance-twentewest.nl