stichtinglogo

Onder de vlag van Dierenambulance Twente West is met ingang van 1 december 2016 de Dierenvoedselbank Almelo actief.

Heeft u dierenvoedsel of andere nuttige dingen voor de dierenvoedselbank meld dit a.u.b. op:

info@dierenvoedselbankalmelo.nl

Laat naast uw naam ook uw telefoonnummer achter.

Onze hulp richt zich met name op voedsel voor honden en katten omdat hier de nood het hoogst is. Dierenvoedsel voor ander soortige huisdieren is natuurlijk welkom (mits houdbaar).

Geld geven kan natuurlijk ook:

Bankrekening IBAN: NL10 SNSB 0928 9177 62

onder vermelding Dierenvoedselbank.

of

100% Dierenwelzijn - 100% Vrijwilliger - 100% Dierenvoedselbank