Elk jaar worden duizenden dieren mishandeld, verwaarloosd, of zelfs vergeten. Uw steun aan de Dierenambulance Twente West en de Dierenvoedselbank Almelo is hard nodig om deze dieren te helpen.

Soms is hulp aan de eigenaar ook heel belangrijk. Met onze verschillende Dierenzorgpassen, de Dierenvoedselbank Almelo en informatie op de scholen helpen wij ook preventief om het dierenwelzijn te ondersteunen.

Onze Stichting krijgt geen financiële steun van de overheid of gemeente. Hierdoor zijn wij geheel afhankelijk van donaties en sponsoring. Onze Stichting  werkt voor 100% met vrijwilligers dus al deze giften worden ook voor 100% aan het dierenwelzijn besteed.

Onze Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West (Dierenambulance Twente West) heeft van de belasting dienst de ANBI status gekregen. Dit betekent dat na een zorgvuldig onderzoek van de belastingdienst deze status mogen gebruiken om aan te tonen dat wij een betrouwbare en steunwaardige organisatie zijn. Verder zijn door deze ANBI status uw giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting.

U kunt op verschillende manieren helpen.

Een gift
Onder bepaalde voorwaarden zijn giften ook aftrekbaar van de belasting. Raadpleeg daarvoor de informatie bij de belastingdienst of uw belastingadviseur, want een en ander is afhankelijk van uw inkomen e.d..

Periodieke schenking
U laat de notaris een schenkingsakte opmaken, waarin staat dat u zich verplicht onze stichting voor minimaal vijf jaar een vast bedrag te schenken. Deze schenking is aftrekbaar van de belasting. U kunt ook periodiek schenken via een formulier van de belastingdienst. Klik voor informatie hier

Nalatenschap

U kont ons ook steunen door uw nalatenschap te regelen:
Als u wilt dat de dieren profijt hebben van uw nalatenschap, dan kunt u dat door de notaris laten vastleggen. Niet zo’n leuk onderwerp, maar prettig en gerustellend voor u als u het geregeld heeft. Dit kan met de volgende mogelijkheden:

  • Legateer de Dierenambulange Twente West bij testament
    Ook hierbij kunt in de lastbepaling aangegeven voor welk speciaal doel uw nalatenschap moet worden gebruikt. Neem in uw testament op: 'Ik legateer vrij van rechten en kosten de Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West een som, groot € .......'.
  • Benoem de Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West als erfgenaam in uw testament
    De Dierenambulance Twente West krijgt dan het door u aangegeven deel van de erfenis. U kunt in de zogeheten lastbepaling aangegeven voor welk speciaal doel uw nalatenschap moet worden gebruikt. Denk aan de 1e hulp aan dieren, de informatievoorziening aan scholen, hulp aan de minderbedeelden (ons Dierenzorgpas programma en onze Dierenvoedselbank) enz
    .

Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West

NL10 SNSB 0928 9177 62
Help ons en geef!

Voor nadere informatie kunt u ons emailen op

info@dierenambulance-twentewest.nl

info@dierenvoedselbankalmelo.nl

of bel

06-24547030

Voor hulp van een notaris kunt u, onder vermelding van Dierenambulance Twente West, ook contact opnemen met:

Notaris Koene te Vriezenveen

Telefoon: 0546-200220

info@notariskoene.nl

Of via zijn website