Het dierenwelzijn is onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de mens !!!

Met u kunnen wij samen in partnership aan beide een bijdrage leveren. Dit hoeft niet altijd geld te zijn.

Onze jonge Stichting bestaat voor 100% uit vrijwilligers dus alles wordt ook voor 100% aan het dierenwelzijn besteed.

Wij hebben niet alleen aandacht voor het dierenwelzijn maar ook voor het welzijn van de mens in relatie tot de dieren.

Naast ons zeer gewaardeerde ambulance-werk en die van de Dierenvoedselbank zijn wij ook maatschappelijk zeer actief en verstrekken wij op evenementen en op basis-scholen de broodnodige informatie over het dierenwelzijn. Ook extra aandacht voor mensen met een kleine beurs wordt dus door ons niet vergeten.

Communicatie met onze betrokken achterban is belangrijk en wordt ook ondersteund door onze websites en Facebook pagina's (ca. 3.000 leden).

Onze doelstelling is om onze dierenambulance en dierenvoedselbank in Twente op een gedegen wijze zichtbaar te maken (en te houden) om hiermee ook het dierenwelzijn en de verdere groei van een betrokken achterban en gelijkgestemde partijen maximaal te ontwikkelen.

Onze Stichting draagt het ANBI keurmerk. Dit betekent dat onze organisatie en het bestuur extern op haar betrouwbaarheid zijn getoetst en door de belastingdienst zijn goedgekeurd. Dit betekent tevens dat o.a. giften aan onze instelling aftrekbaar zijn voor de zowel inkomsten- als vennootschapsbelasting.

 

info@dierenambulance-twentewest.nl

Gewoon doneren kan natuurlijk ook:

naar websitenaar website

Naar onze website